Čerstvý člen klubu 8a

Fotoreportáž z Peťovho prelezu Bačovej skratky (8a) na Jelenci. Cesta má 22 metrov autorom je R. Štefko o prvý prelez sa postaral O. Švub.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *